Newsroom

Šťastný nový rok 2024!

Společnost VVUÚ, a.s. přeje všem svým zaměstnancům, obchodním partnerům a klientům krásné prožití svátků vánočních a do nového roku 2024 přeje hlavně zdraví, štěstí a mnoho obchodních úspěchů!

Den otevřených dveří ve Štramberku

Přijměte pozvání na Den otevřených dveří v pokusných štolách ve Štramberku, který se bude konat v rámci Dnů evropského dědictví. Pokusné štoly Štramberk jsou tři unikátní testovací štoly o délce až 300 metrů.

Nové nařízení - Strojní zařízení

Dne 29. června 2023 byl v Úředním věstníku EU zveřejněn text nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1230 o strojních zařízeních. Dne 4. července 2023 byla k tomuto nařízení vydaná oprava.

Oznámení k platnosti certifikátů

S odkazem na ustanovení článku 47, odst. č. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 oznamujeme, že všechny certifikáty ES přezkoušení typu vydané VVUÚ, a.s. podle směrnice Rady 89/686/EHS pozbyly ke dni 21. 4. 2023 platnosti.

Certifikace ATEX

Od 7. července 2022 je VVUÚ, a.s. oznámeným subjektem pro posuzování shody ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX) a je oprávněná provádět činnosti posuzování shody podle nařízení vlády č. 116/2016 Sb., transponujícího směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU.

Den otevřených dveří ve Štramberku

Přijměte pozvání na Den otevřených dveří v pokusných štolách ve Štramberku, který se bude konat v rámci Dnů evropského dědictví. Pokusné štoly Štramberk jsou tři unikátní testovací štoly o délce až 300 metrů.

Rebranding VVUÚ

Tento rok oslaví společnost VVUÚ, a.s. sedmdesát let od svého založení. Během těchto sedmi dekád jsme se přetransformovali z výzkumného ústavu se specializací na bezpečnost v hornictví na moderní, dynamickou společnost, nabízející rozsáhlé portfolio služeb v oblastech zkušebnictví, analýzy rizik a certifikace výrobků.

Nový web VVUÚ, a.s.

Prioritou pro nás byla responzivita webu – to znamená, že všechny informace jsou vám přehledně k dispozici ať už skrze mobilní telefony, tablety či počítače. Web se přizpůsobí vašemu zařízení a vy nemusíte složitě hledat požadované informace.

Šťastný nový rok 2022!

Společnost VVUÚ, a.s. přeje všem svým zaměstnancům, obchodním partnerům a klientům krásné prožití svátků vánočních a do nového roku 2022 přeje hlavně zdraví, štěstí a mnoho obchodních úspěchů!