Rozšířili jsme portfolio o certifikaci ochranných systémů (ATEX)

Od 7. července 2022 je VVUÚ, a.s. oznámeným subjektem pro posuzování shody ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX) a je oprávněná provádět činnosti posuzování shody podle nařízení vlády č. 116/2016 Sb., transponujícího směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU.

Od tohoto data může VVUÚ, a.s. nabídnout výrobcům ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu komplexní službu certifikace produktů (ochranných systémů) před jejich uvedením na trh EU.

Činnosti oznámeného subjektu VVUÚ, a.s. tak navazují na služby Akreditované zkušební laboratoře, která nabízí provedení akreditovaných zkoušek ochranných systémů ve zkušebním parku s nejmodernějším zkušebním a testovacím zařízením.

Zákazníkům nabízíme kromě kvality a rychlosti zpracování také nezávislé a nestranné ověření pomocí nejmodernějších zkušebních a testovacích zařízení. Pro hladký průběh celého certifikačního procesu klademe velký důraz na individuální přístup s klientem.