Oznámení k platnosti certifikátů vydaných podle směrnice Rady 89/686/EHS (osobní ochranné prostředky)

S odkazem na ustanovení článku 47, odst. č. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 oznamujeme, že všechny certifikáty ES přezkoušení typu vydané VVUÚ, a.s. podle směrnice Rady 89/686/EHS pozbyly ke dni 21. 4. 2023 platnosti.

V Ostravě dne 24. 4. 2023
VVUÚ, a.s.