Certifikace výbušnin a prostředků trhací techniky

Certifikace podle harmonizačních předpisů EU

  • Výbušniny pro civilní použití
  • Harmonizační předpis EU: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU, resp. nařízení vlády č. 97/2016 Sb.
  • Moduly posuzování shody: B, C2, D, E, F, G
  • Seznam harmonizovaných norem

Vydané a zrušené certifikáty

Certifikace pod značkou VVUÚ

  • Prostředky pro práci s výbušninami a mobilní výrobní jednotky výbušnin

Vydané certifikáty

Kontaktní formulář