Certifikace strojních zařízení

Certifikace podle harmonizačních předpisů EU

  • Lokomotivy a brzdné vozy pro práci v podzemí
  • Harmonizační předpis EU: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních, resp. nařízení vlády č. 176/2008 Sb.
  • Moduly posuzování shody: B

Vydané certifikáty

Certifikace v rozsahu akreditace

  • Strojní zařízení pro těžbu, dobývání a stavebnictví - bezkolejové stroje, vrtné soupravy, vrtací stroje
  • Lokomotivy a brzdné vozy pro použití na povrchu a v podzemí
  • Harmonizační předpis EU: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, resp. nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

Vydané certifikáty

Certifikace pod značkou VVUÚ

  • Další vybrané strojní zařízení a příslušenství pro těžbu, dobývání a stavebnictví

Vydané certifikáty

Kontaktní formulář