Certifikace ochranných systémů ATEX

Certifikace podle harmonizačních předpisů EU

  • Ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)
  • Harmonizační předpis EU: směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/34/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Moduly posuzování shody: B, D, F, G
  • Seznam harmonizovaných norem

Katalog ATEX

Katalog společnosti

Kontaktní formulář