Typy produktové certifikace

Certifikace podle harmonizačních právních předpisů EU
V rozsahu udělených oprávnění provádíme jako notifikovaná osoba, resp. oznámený subjekt 1019, certifikaci produktů podle harmonizačních předpisů Evropské unie. Vydaný certifikát je pro výrobce podkladem pro vydání EU prohlášení o shodě a k připojení označení CE na produkt.

Certifikace v rozsahu akreditace
Jako certifikační orgán na produkty jsme akreditováni podle normy ČSN EN ISO/IEC 17065 a provádíme certifikaci podle řady evropských i jiných mezinárodních norem. Vydané certifikáty jsou uznávány ve všech členských státech evropské akreditace i v řadě dalších zemí. Tyto certifikáty jsou pro výrobce nebo dodavatele v mnoha případech nezbytnou součástí technické dokumentace produktu a podkladem pro vydání prohlášení o shodě, např. podle ČSN EN ISO/IEC 17050 - 1.

Certifikace pod značkou VVUÚ
Certifikační orgán VVUÚ, a.s. je ve své oblasti uznávanou autoritou. Certifikaci pod značkou VVUÚ provádíme podle stejných pravidel a schémat jako certifikaci v rozsahu akreditace. Jedná se o certifikaci typu prováděnou jako shoda s normou nebo jiným technickým předpisem. Kvalita této služby je garantována odborností VVUÚ, a.s. a pracovníků, kteří provádí hodnocení a certifikaci.

Kontaktní formulář