Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt

VVUÚ, a.s. je v rozsahu udělených oprávnění podle harmonizačních právních předpisů EU notifikovanou osobou, resp. oznámeným subjektem 1019 pro posuzování shody těchto skupin produktů:

  • osobní ochranné prostředky, ochrana proti pádu z výšky a uklouznutí,
  • ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu,
  • výbušniny pro civilní použití,
  • strojní zařízení, strojní zařízení pro práci v podzemí – lokomotivy a brzdné vozy.

Podrobné informace o rozsahu udělených oprávnění jsou na stránkách Evropské komise Nando IS.

Stáhnout katalog

ROZSAH UDĚLENÝCH AUTORIZACÍ A OPRÁVNĚNÍ

Oprávnění z 8. července 2022, Ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
NV č. 116/2016 Sb., Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU

Oprávnění z 26. ledna 2018, Osobní ochranné prostředky, ochrana proti pádům z výšek a uklouznutí
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích

Oprávnění z 2. května 2016, Výbušniny
NV č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU o výbušninách pro civilní použití

Rozhodnutí č. 5/2023, Strojní zařízení – pouze lokomotivy a brzdné vozy
NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních

Kontaktní formulář