Certifikační orgán na výrobky

Certifikační orgán na výrobky ve VVUÚ, a. s. je držitelem osvědčení o akreditaci vydaného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. a splňuje kritéria akreditace podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. Více informací naleznete na stránkách ČIA.

Rozsah výrobkové certifikace:

  • prostředky proti pádu z výšky včetně kotvících zařízení a záchranných prostředků,
  • horolezecké potřeby,
  • ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu,
  • dopravní pásy pro všeobecné použití,
  • dopravní pásy pro použití v podzemních instalacích,
  • vybraná strojní zařízení pro dobývaní, těžbu a stavebnictví neuvedená v příloze č. 4 nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,
  • flexibilní středně objemové vaky (FIBC) pro jiné než nebezpečné zboží.

Osvědčení o akreditaci

Flexibilní rozsah akreditace

Vydané certifikáty

Katalogy a brožury

Kontaktní formulář