Centrum technické normalizace

Centrum technické normalizace se podílí na tvorbě národních i mezinárodních technických norem, přejímání mezinárodních technických norem do soustavy českých technických norem a informační činnosti v rozsahu udělené licence Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví.

Experti VVUÚ působí v řadě národních normalizačních komisí a pracovních skupinách CEN a ISO.

Licence CTN

Stáhnout katalog

ČLENSTVÍ V TECHNICKÝCH NORMALIZAČNÍCH KOMISÍCH ČESKÉ AGENTURY PRO STANDARDIZACI

  • TNK č. 3 - Osobní ochranné prostředky
  • TNK č. 23 - Pryž
  • TNK č. 142 - Výbušniny a pyrotechnika

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A PŮSOBENÍ V KOMISÍCH

  • CEN/TC 160 - Ochrana proti pádům z výšky, včetně pásů
  • CEN/TC 321 - Výbušniny pro civilní použití
  • ISO/TC 94/SC 4 - Ochranné prostředky proti pádu z výšky

Kontaktní formulář