Technická normalizace

Technické normalizační komise jsou odbornou platformou s celostátní působností zaměřenou na komplexní řešení problematiky technických norem a jsou vymezené oborem jejich působnosti. Jsou zřizované, koordinované a metodicky vedené Českou agenturou pro standardizaci, viz důležité odkazy

Experti VVUÚ jsou členy těchto normalizačních komisích:

    • TNK č. 3 – Osobní ochranné prostředky
    • TNK č. 23 – Pryž
    • TNK č. 121 – Zařízení a ochranné systémy pro prostředí s nebezpečím výbuchu
    • TNK č. 142 – Výbušniny a pyrotechnika

 

Kontaktní formulář