Důležité odkazy

ÚNMZ

  • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
  • Informace o uvádění produktů na trh EU, autorizovaných osobách a oznámených subjektech v ČR

ČIA

  • Český institut pro akreditaci
  • Informace o systému akreditace a akreditovaných subjektech v ČR

CIRCABC

  • Stránky pro sdílení informací v Evropské komisi

NANDO

  • Seznamy notifikovaných osob a oznámených subjektů
  • Legislativní a další dokumenty k uvádění produktů na trh EU

EA

  • Evropská akreditace
  • Stránky o evropské akreditaci, jejich členech, dohodách atd.

Kontaktní formulář